Emniyet kemeri kullanınız.!

İş Sağlığı Güvenliği Tüzüğü’ nün 521. maddesinde; “Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarda ve benzeri yüksek yerlerde, bakım ve onarım işleriyle her türlü bina sökme veya yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır” şeklinde belirtmektedir. 

Yine aynı tüzüğün 13. maddesi’ nde ise; “Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gır gır vinçleri çalıştıranlara ve kuyu, lağım , galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara emniyet kemerleri verilecek ve işçiler de bu kemerleri kullanacağı” zorunluluğu getirilmiştir.